IntegritetspolicyLÄS SÄRSKILDA VILLKOR OCH ANVÄNDARVILLKOR NÖDVÄNDIGT INNAN DU ANVÄNDER DENNA WEBBPLATS ELLER ANSÖKAN. Genom att använda denna webbplats ("webbplatsen"), anger du ditt samtycke till dessa användarvillkor. Om du inte godkänner dessa användarvillkor, använd inte Tjänsterna. Vi förbehåller oss rätten att ändra, ändra, lägga till eller ta bort delar av dessa villkor när som helst. Kontrollera dessa villkor regelbundet för ändringar. Din fortsatta användning av Tjänsterna efter att du skickat ändringar i dessa villkor (inklusive vår sekretesspolicy), med förbehåll för våra förfaranden för väsentliga ändringar av vår sekretesspolicy, innebär att du accepterar ändringarna.

BEGRÄNSNINGAR FÖR ANVÄNDNING AV MATERIAL
Tjänsterna ägs och drivs av SFHOMENETMEN, Inc., dess dotterbolag eller dess dotterbolag (kallat SFHOMENETMEN, "vi", "oss" eller "våra" här). Om inte annat följer av dessa användarvillkor får inget material från Tjänsterna eller någon webbplats eller app som ägs, drivs, licensieras eller kontrolleras av SFHOMENETMEN modifieras, kopieras, reproduceras, publiceras, överförs, publiceras, överförs eller distribueras på något sätt , förutom att du får skriva ut en kopia eller ladda ner en kopia av materialet på en enda dator för din personliga, icke-kommersiella hemanvändning, eller att beställa att köpa en produkt från SFHOMENETMEN, förutsatt att du behåller alla upphovsrättsliga och andra märkesvaror. Användning av materialen för annat ändamål, modifiering av materialet eller användning av materialen på någon annan webbplats eller nätverksmiljö är strängt förbjudet. Absolut ingen inramning av denna webbplats eller app är tillåten utan föregående skriftligt samtycke från SFHOMENETMEN. Du får inte kopiera, dekompilera, omvandla, demontera eller försöka härleda källkoden för, ändra eller skapa derivatarbeten i Tjänsterna, eventuella uppdateringar eller någon del av dem. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta rättsliga meddelande, ska ingen rättighet eller licens till materialet eller någon del därav beviljas eller underförstås.

 

ANVÄNDNING AV WIDGETS
Våra widgets är verktyg som du kan placera på din webbplats för att tillåta dina besökare att komma åt vår hemsida eller app (varje "Widget"). Med förbehåll för att du följer dessa Användarvillkor ger vi härmed en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, icke-underlicensabel, personlig, återkallelig licens att använda och visa Widget på din webbplats endast för din egen personliga, icke-kommersiella användning . Du får inte använda Widget för något annat syfte utan vårt tidigare skriftliga samtycke, och inget i dessa användarvillkor ska anses ge dig rätt, titel eller intresse för Widget. Dessutom får du inte:

Använd Widgeten för att erbjuda eller marknadsföra eller på annat sätt använda Widgeten i samband med eventuella produkter eller tjänster till salu.
Använd Widget (eller något innehåll som visas i samband med eller via det) på något sätt som skulle utgöra en godkännande av oss av någon produkt, tjänst, aktivitet eller varumärke som finns på din webbplats.
Placera widgeten på en webbplats som innehåller innehåll som är stötande, trakasserande, hotande, missbrukande, diskriminerande, vulgärt, pornografiskt eller på annat sätt lämpligt, vilket bestäms av oss efter eget gottfinnande.
Använd Widget på något sätt som hindrar slutanvändaren på din webbplats från att länka direkt till den aktuella sidan i våra tjänster.
Vi förbehåller oss rätten att upphöra med att tillhandahålla någon Widget när som helst. Vi förbehåller oss vidare rätten att direkt upphöra med att visa eller på annat sätt använda någon Widget, av någon eller annan anledning och utan ansvar för dig eller någon tredje part.

 

KONTON
Du kan behöva skapa ett konto och ange ett lösenord för att använda vissa funktioner i våra tjänster. Du samtycker till att tillhandahålla, underhålla och uppdatera sann, exakt, aktuell och fullständig information om dig själv, som uppmanas av registreringsprocesserna. Du får inte efterlikna någon person eller enhet eller förvränga din identitet eller tillhörighet med någon person eller enhet, inklusive att använda en annan persons användarnamn, lösenord eller annan kontoinformation.

Du är helt ansvarig för att upprätthålla konfidentialiteten för ditt lösenord och ditt konto, och du är helt ansvarig för all aktivitet som görs av dig eller någon som använder ditt konto. Du samtycker till att skydda ditt lösenord från tillgång från andra. Om du tror att ditt konto har äventyras måste du omedelbart kontakta oss via e-post på customercare@SFHOMENETMEN.com. SFHOMENETMEN ansvarar inte för förlust som uppstår till följd av obehörig användning av ditt lösenord, med eller utan din kunskap, och du godkänner att skada SFHOMENETMEN för förluster som uppkommit av SFHOMENETMEN eller en annan part på grund av att någon annan använder ditt konto som en resultatet av att du inte använt rimlig vård för att skydda ditt lösenord.

 

INNEHÅLLET INGÅNG ELLER INGÅET AV DIG
Vissa sidor på Tjänsterna kan låta dig lägga in text, fotografier, videor, ljud eller annat innehåll ("Innehåll"). Om inget annat anges på en viss webbplats eller app kan du bara skicka innehåll till Tjänsterna om du är bosatt i USA och är tretton (13) år eller äldre. Om du är mindreårig måste du ha tillstånd från din förälder eller vårdnadshavare innan du skickar något innehåll till Tjänsterna. Du får bara lägga upp innehåll som du skapade eller som ägaren till innehållet har gett dig tillåtelse att skicka in. Om Content visar någon annan än dig själv måste du ha tillstånd från den personen eller, om personen är mindreårig, tillåtelse från den persons förälder eller vårdnadshavare innan du skickar in innehållet. Du kan behöva tillhandahålla bevis på sådant tillstånd till SFHOMENETMEN. Du får inte posta eller distribuera innehåll som är olagligt eller som bryter mot dessa användarvillkor. Genom att publicera eller distribuera Innehåll till Tjänsterna representerar och garanterar du att (a) du äger alla rättigheter till innehållet eller är behörig att använda och distribuera innehållet till Tjänsterna och (b) innehållet inte och kommer inte att kränka någon upphovsrätt, varumärke, publicitetsrätt eller någon annan tredje parts rättighet eller bryta mot någon lag eller lagstiftning.

Genom att skicka in eller skicka innehåll till Tjänsterna ger du SITE_NAME] den oåterkalleliga, eviga världen rätten att reproducera, visa, utföra, distribuera, anpassa och marknadsföra detta innehåll i något medium. När du skickar in eller skickar innehåll till Tjänsterna behöver SFHOMENETMEN inte ge dig ytterligare rätt att inspektera eller godkänna användningen av sådant innehåll eller för att kompensera dig för sådana användningar. SFHOMENETMEN äger rätt, titel och intresse för sammansättning, kollektivt arbete eller annat derivatarbete som SFHOMENETMEN har skapat med hjälp av eller inkorporering av innehåll som publicerats i Tjänsterna.

Du är ensam ansvarig för allt du kan posta på Tjänsterna och konsekvenserna av att posta något på Tjänsterna.

 

Innehåll postat av andra användare
SFHOMENETMEN ansvarar inte för, och stöder inte, innehåll i någon inlägg som görs av andra användare på Tjänsterna. SFHOMENETMEN ansvar får under inga omständigheter, direkt eller indirekt, vara ansvarig för förlust eller skada som orsakats eller påstås ha orsakats av dig i samband med något innehåll som har lagts upp av en tredje part på Tjänsterna. Om du blir medveten om missbruk av Tjänsterna av någon person, vänligen kontakta SFHOMENETMEN via e-post customercare@SFHOMENETMEN.com. Om du känner dig hotad eller tror att någon annan är i fara, bör du kontakta din lokala brottsbekämpande myndighet omedelbart.

 

ANVÄNDNING AV TJÄNSTER
Impersonation av andra, inklusive en SFHOMENETMEN anställd eller representant, liksom en annan användare är förbjuden. Du får inte ladda upp till, distribuera eller på annat sätt publicera via Tjänsten något innehåll som är bedrägligt, förolämpande, obscent, hotande, en invasion av sekretess eller reklamrättigheter, missbruk, olaglig eller på annat sätt anstötlig som kan utgöra eller uppmuntra ett brott, bryter mot någon parts rättigheter eller som annars kan ge upphov till ansvar eller bryta mot någon lag. Du får inte ladda upp kommersiellt innehåll på Tjänsterna eller använda Tjänsterna för att begära andra för någon annan kommersiell onlinetjänst eller annan organisation.

Du får inte, utan föregående skriftligt tillstånd från SFHOMENETMEN, använda någon datorkod, data mining programvara, "robot", "bot", "spindel", "skrapa" eller annan automatisk enhet, eller program, algoritm eller metod som har liknande processer eller funktionalitet eller någon manuell process för att övervaka eller kopiera någon av de webbsidor, data eller innehåll som finns på denna webbplats eller app eller nås via denna webbplats eller app. Du får inte delta i massnedladdning av filer från Tjänsterna. Använd Tjänsterna för datorbehandling för andra ändamål än de som är tillåtna ovan eller översvämma Tjänsterna med elektronisk trafik utformad för att sakta eller stoppa dess drift. Du får inte skapa länkar till eller från andra webbplatser till Tjänsterna utan föregående skriftligt samtycke från SFHOMENETMEN.

 

VERKSAMHETER FÖRBUDS PÅ TJÄNSTERNA
Nedan följer en partiell lista över de typer av beteenden som är olagliga eller förbjudna på Tjänsterna. SFHOMENETMEN förbehåller sig rätten att undersöka och vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot den som, enligt SFHOMENETMEN eget gottfinnande, bedriver någon av de förbjudna aktiviteterna.

Förbjudna aktiviteter inkluderar, men är inte begränsade till, följande:

Använda Tjänsterna för något ändamål i strid med lokala, statliga eller federala lagar eller förordningar;
Utstationering av innehåll som bryter mot immateriella rättigheter, sekretessrättigheter, publicitetsrättigheter, affärshemligheter eller andra rättigheter för någon part.
Utstationering Innehåll som är olagligt, oanständigt, ärekränkande, hotande, trakasserande, kränkande, bedragande, hatligt eller pinsamt för någon annan person eller enhet som bestäms av SFHOMENETMEN efter eget gottfinnande eller enligt lokala samhällsstandarder.
Utstationering Innehåll som utgör cyberbulning, som bestäms av SFHOMENETMEN efter eget gottfinnande.
Utstationering av innehåll som visar något farligt, livshotande eller annars riskabelt beteende
Posta telefonnummer, gatuadresser eller efternamn på någon person;
Postadresser till externa webbplatser eller någon form av HTML eller programmeringskod;
Postar någonting som kan vara "spam", som bestäms av SFHOMENETMEN efter eget gottfinnande
Förklara en annan person när du skickar Innehåll
Skörda eller på annat sätt samla in information om andra, inklusive e-postadresser, utan deras samtycke
Tillåta någon annan person eller enhet att använda din identifiering för att skicka eller visa kommentarer;
Trakassera, hota, stalking eller missbruka någon person;
Delta i något annat beteende som begränsar eller hämmar någon annan person från att använda eller njuta av Tjänsterna eller som enligt SFHOMENETMEN eget gottfinnande utsätter SFHOMENETMEN eller någon av sina kunder, leverantörer eller andra parter för något ansvar eller nackdel för någon typ; eller
Uppmuntra andra människor att engagera sig i några förbjudna aktiviteter som beskrivs häri.
SFHOMENETMEN förbehåller sig rätten, men är inte skyldig, att göra något av eller alla följande:

Undersök en påstående om att innehåll som publiceras på Tjänsterna inte överensstämmer med dessa användarvillkor och bestämma efter eget gottfinnande att ta bort eller begära att innehållet tas bort
Ta bort innehåll som är missbrukande, olagligt eller störande eller som annars inte överensstämmer med dessa användarvillkor.
Avsluta användarens tillgång till Tjänsterna vid eventuella brott mot dessa användarvillkor.
Övervaka, redigera eller avslöja innehåll på Tjänsterna och
Redigera eller ta bort innehåll som publiceras på Tjänsterna, oavsett om sådant innehåll bryter mot dessa standarder.
 

TREDJE PARTNES COPYRIGHTS
Om du anser att något innehåll på Tjänsterna kränker din upphovsrätt, kan du begära att du avlägsnar sådant innehåll (eller åtkomst till det) från den här webbplatsen eller appen genom att kontakta SFHOMENETMEN enligt nedan och tillhandahålla följande information:

Identifiering av upphovsrättsskyddat arbete som du anser vara kränkt. Beskriv arbetet och beskriv eventuellt en kopia eller platsen (t.ex. webbadress eller sida i appen) för en auktoriserad version av arbetet.
Identifiering av det material som du anser vara kränkande och dess plats. Beskriv materialet och ge oss vår URL eller annan relevant information som gör det möjligt för oss att hitta materialet.
Ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Ett påstående om att du har en tro på att klaganden om användningen av materialet inte är tillåtet av upphovsrättsinnehavaren, dess agent eller lagen.
Ett påstående om att informationen du har lämnat är korrekt och anger att du är "upphovsmannen", du är upphovsrättsinnehavaren eller har rätt att agera på upphovsrättsinnehavarens vägnar.
En signatur eller den elektroniska motsvarigheten från upphovsrättsinnehavaren eller en auktoriserad representant.
Skicka denna information via post till:

Privacy@sokicks.com

I ett försök att skydda upphovsrättsinnehavarnas rättigheter upprätthåller SFHOMENETMEN en policy för uppsägning, under lämpliga omständigheter, av abonnenter och kontoinnehavare av Tjänsterna som är upprepade överträdare.

 

INTELLEKTUELL EGENDOM
Allt innehåll som ingår i Tjänsterna, till exempel text, grafik, kod, logotyper, knappikoner, bilder, ljudklipp, widgets och programvara och sammanställning av sådant innehåll (dvs. samling, arrangemang och montering) är SFHOMENETMEN exklusiva egendom eller dess leverantörer och är skyddad av USA och andra upphovsrättslagar och internationella fördrag. Innehållet och programvaran på Tjänsterna kan användas som en inköpsresurs. Annan användning, inklusive reproduktion, ändring, distribution, överföring, republicering, visning eller prestanda av innehållet på Tjänsterna är strängt förbjudet. SFHOMENETMEN är ett registrerat varumärke som tillhör Kicksoutlet Retail, Inc. Alla andra produktnamn som ingår i Tjänsterna är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive ägare. Användningen eller missbruk av dessa varumärken med undantag för uttryckligt godkänd är förbjuden. SFHOMENETMEN verkställer sina immateriella rättigheter till lagens fulla omfattning. Om du har frågor angående de lagliga meddelanden som anges ovan kan du kontakta Kicksoutlet.

 

Inlämnanden till sokicks
Eventuell information, inklusive men inte begränsat till kommentarer, förslag, idéer, grafik eller andra inlagor, meddelas SFHOMENETMEN via Tjänsterna, blir SFHOMENETMEN exklusiva egendom och SFHOMENETMEN har rätt att använda den information som lämnas in för något ändamål utan begränsning eller ersättning till användaren skicka in ansökan. Användaren bekräftar originaliteten av något meddelande som meddelats SFHOMENETMEN och tar ansvar för dess noggrannhet, lämplighet och laglighet.

 

GARANTI DISCLAIMER
Tjänsterna och materialen, Widgets och produkter på Tjänsterna tillhandahålls "som det är" och utan garantier av något slag, antingen uttryckta eller underförstådda. SFHOMENETMEN avvisar i största möjliga utsträckning enligt gällande lag alla garantier, uttryckta eller underförstådda, inklusive, men inte begränsade till, underförstådda garantier för säljbarhet och lämplighet för ett visst syfte och icke-överträdelse. SFHOMENETMEN representerar inte eller garanterar att funktionerna i Tjänsterna blir oavbrutna eller felfri, att fel kommer att rättas, eller att Tjänsterna eller servern som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter. SFHOMENETMEN garanterar inte eller ger några uppfattningar om användningen eller resultatet av användningen av materialen i Tjänsterna med avseende på deras korrekthet, noggrannhet, tillförlitlighet eller på annat sätt. Du (och inte SFHOMENETMEN) antar hela kostnaden för all nödvändig service, reparation eller korrigering. Vissa stater tillåter inte begränsningar eller uteslutningar av underförstådda garantier, så ovanstående begränsningar gäller kanske inte för dig.

 

ANSVARSBEGRÄNSNING
SFHOMENETMEN är under inga omständigheter, inklusive men inte begränsat till försumlighet, ansvarig för direkta, indirekta, straffande, oavsiktliga, speciella eller följdskador som uppstår på grund av användningen av eller oförmågan att använda Tjänsterna eller utförandet av widgetarna eller produkter, även om SFHOMENETMEN eller auktoriserade SFHOMENETMEN representanter har informerats om eventuella skador. Vissa stater tillåter inte begränsning eller uteslutning av ansvar för tillfälliga eller följdskador, så ovanstående begränsning eller uteslutning kanske inte gäller dig. SFHOMENETMEN totala ansvar gentemot dig för skador, förluster och handlingsåtgärder (i fråga om kontrakt, försumlighet eller på annat sätt) får under inga omständigheter överstiga det belopp som du betalat för att få tillgång till Tjänsterna.

 

SKADEERSÄTTNING
Som villkor för användningen av Tjänsterna godkänner du att sköta, försvara och hålla skadelösa SFHOMENETMEN, dess tjänstemän, ledare, anställda, agenter, licensgivare och leverantörer (kollektivt "Tjänsteleverantörer") från och med alla förluster, utgifter skador och kostnader, inklusive rimliga advokatavgifter, som härrör från din användning av Tjänsterna eller någon Widget, inklusive eventuella påståenden om fakta som om de skulle vara verkliga skulle utgöra ett brott mot dessa villkor eller aktiviteter som är relaterade till ditt konto (inklusive försummelse eller otillbörligt beteende ) av dig eller någon annan person som använder Tjänsterna med ditt konto.

 

PRODUKTORDNINGAR
Alla beställningar som görs via Tjänsterna omfattas av SFHOMENETMEN godkännande. SFHOMENETMEN kan vägra att acceptera eller kan avbryta någon order, oavsett om orderen har bekräftats, av någon eller annan anledning, och utan ansvar för dig eller någon annan. Om din betalningsmetod redan har debiterats för en order som senare avbryts ska SFHOMENETMEN utfärda dig en återbetalning.

 

TYPOGRAFISKA FEL
I händelse av att en sålt produkt är felaktigt listad till ett felaktigt pris, förbehåller sig SFHOMENETMEN rätten att vägra eller annullera beställningar som är placerade för produkten upptagen till det felaktiga priset, oavsett om beställningen har bekräftats och betalningsmetoden debiterats eller ej. Om din betalningsmetod redan har betalats för inköpet och din beställning avbryts, ska SFHOMENETMEN utfärda en kredit på ditt betalningsmetods konto.

 

ANDRA
Dessa villkor skall regleras av och tolkas i enlighet med New York USAs lagar, USA, utan att tillämpa några principer om lagkonflikter, och uttryckligen inte enligt FN: s konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor. Du godkänner att alla rättsliga eller rättsliga åtgärder som härrör från eller relaterar till dessa villkor ska lämnas in endast i staten eller federala domstolar i New York County och du medger härmed och underställer domstolarnas personliga behörighet. Om någon bestämmelse i dessa villkor är olaglig, ogiltig eller av någon anledning oförverklig, anses bestämmelsen vara avskiljbar från dessa villkor och får inte påverka giltigheten och verkställigheten av eventuella återstående bestämmelser. SFHOMENETMEN underlåtenhet att insistera på eller verkställa strikt utförande av någon bestämmelse i dessa villkor ska inte tolkas som ett upphävande av någon bestämmelse eller rättighet. Detta är hela avtalet mellan oss om ämnet i det här dokumentet och får inte modifieras förutom som beskrivits häri.

 

Copyright Notice @ 2018 SFHOMENETMEN, Inc. Alla rättigheter förbehållna.